отслабване

отслабване
същ. - намаляване, смекчаване, стихване
същ. - обезсилване, изтощаване, изтощение, слабост
същ. - разклащане, западане, упадък

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • атрофия — същ. парализа, безчувственост същ. застой, замиране, отслабване, недоразвитост …   Български синонимен речник

  • западане — същ. наклоняване, упадък, отказ, отказване същ. отпадане, отпадналост, слабост, залез същ. разклащане, отслабване същ. разрушение, разруха, изпадане …   Български синонимен речник

  • изнемощение — същ. изнемощялост, отпадналост, слабост, безсилие, умора, изтощение, преумора, отмалялост, немощ, отслабване, изнуреност, унилост, посърналост, престарялост …   Български синонимен речник

  • изнемощялост — същ. изнемощение, отпадналост, слабост, безсилие, умора, изтощение, преумора, отмалялост, немощ, отслабване, изнуреност, унилост, посърналост, престарялост …   Български синонимен речник

  • изнуреност — същ. изтощение, умора, слабост, отслабване, немощ, преумора, отпадналост, безсилие, изнемощялост, отмалялост, изнурение, изтощеност, съсипия, унилост …   Български синонимен речник

  • изтощаване — същ. изпразване, изчерпване, намаляване, изтощение същ. отслабване, обезсилване, слабост …   Български синонимен речник

  • изтощение — същ. умора, слабост, отслабване, немощ, преумора, отпадналост, безсилие, изнемощялост, отмалялост, изнурение, изнуреност, изтощеност, съсипия, унилост същ. голямо усилие, пресилване, пренапрежение същ. изпразване, изчерпване, намаляване,… …   Български синонимен речник

  • намаляване — същ. изваждане, отбив, удържане, умозаключение същ. изпразване, изчерпване, изтощаване, изтощение същ. намаление, отстъпка, съкращение същ. снижаване, спадане същ. съкращаване същ. понижаване …   Български синонимен речник

  • обезсилване — същ. анулиране, невалидност, недействителност същ. отслабване, изтощаване, изтощение, слабост …   Български синонимен речник

  • отлив — същ. намаляване, намаление, отслабване, отдръпване, връщане, оттегляне …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”